De meest gestelde vragen over bedrijfsverzekeringen

Meest gestelde vragen over bedrijfsverzekeringen

De meeste gestelde vragen over bedrijfsverzekeringen, die wij in de afgelopen periode van ondernemers hebben ontvangen, zijn hier voor jou samengevat. Antwoord toch niet gevonden, neem dan contact op met GetCover Bedrijfsverzekeringen BV.

 

Ben ik na het afsluiten van een verzekering direct verzekerd?

Dat is afhankelijk van het type verzekering. Zo ben je bij een bedrijfswagenverzekering meestal direct verzekerd. Er zijn echter ook verzekeringen waar je eerst een aantal maanden verzekerd moet zijn voordat een schadeclaim kan worden ingediend. Onze Risk Managers zullen bij het afsluiten van jouw verzekeringsportefeuille precies aangeven bij welke verzekering je direct verzekerd bent en bij welke verzekeringen er een minimale wachttijd is.

 

Welke bedrijfsverzekeringen heb ik nodig?

Welke bedrijfsverzekeringen nodig zijn voor jouw bedrijf is geheel afhankelijk van jouw situatie. Met een riskmanagement analyse brengen onze Risk Managers in kaart voor welke bedrijfsrisico’s het verstandig is om je daarvoor te verzekeren. Zo weet je zeker dat je alleen die verzekeringen neemt die noodzakelijk zijn.

Mocht je een bedrijfsauto hebben, dan is het wettelijk verplicht om hier minimaal een WA-autoverzekering voor af te sluiten. Daarnaast kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering mogelijk voor jou verplicht zijn. De Risk Managers van GetCover Bedrijfsverzekeringen BV geven je graag advies over het afsluiten van deze noodzakelijke verzekeringen.

 

Heb ik een eigen  risico bij mijn verzekeringen?

Er zijn bedrijfsverzekeringen waarvoor je een eigen risico hebt. De Risk Managers van GetCover Bedrijfsverzekeringen BV kunnen je precies aangeven bij welke verzekeringen er sprake is van een eigen risico en hoe hoog dit risico dan is.

 

Hoe weet ik of ik niet onder- of over verzekerd ben?

Onze Risk Managers kunnen, door middel van een Riskmanagement programma, een analyse maken van de risico's van jouw bedrijf. Op basis van deze analyse krijg je het best passende advies voor jouw verzekeringspakket en weet jij zeker dat je niet meer onder- of over verzekerd bent.

 

Hoe werkt Risk Explorer eigenlijk?

Risk Explorer, is een software programma dat helpt bij het volledig in kaart brengen van jouw bedrijf en het daarbij horende risicoprofiel. riskmanagement met Risk Explorer Aan de hand hiervan geven wij jou een verzekeringsadvies dat het beste aansluit bij jouw onderneming. Je weet dan precies tegen welke risico’s jouw bedrijf gedekt is en voorkom je, bij schade, onaangename verrassingen. Lees hier over een riskmanagement analyse.

 

Hoe kan ik een bedrijfsschade melden?

GetCover Bedrijfsverzekering BV voor moeilijk te verzekeren risico's Een schade kun je bij ons melden via mail, WhatsApp of telefonisch. Vermeld bij een schademelding altijd jouw bedrijfsgegevens en de aard van de schade. Wij gaan dan contact met je opnemen voor de afhandeling van de schade. Betreft het een schade met een bedrijfsauto, stuur dan altijd het volledig ingevulde en getekende schadeformulier naar ons kantoor. Heb je foto's of camerabeelden van het ongeluk stuur deze dan ook altijd naar ons toe omdat deze de schadeafhandeling kunnen versnellen. Dat geldt ook voor getuigen van het ongeluk. Vraag eventuele getuigen altijd om een getekende verklaring zodat deze ook gebruikt kan worden bij de afhandeling van de schademelding.

 

Met welke verzekeringsmaatschappijen werken jullie samen?

Ons kantoor werkt met alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland samen. Aan de hand van een risicoanalyse van jouw bedrijf zoeken onze Risk Managers uit bij welke maatschappij jouw bedrijf het beste verzekerd kan worden.

 

Mijn bedrijfsactiviteiten zijn veranderd. Moet ik dit doorgeven?

Een verandering van jouw bedrijfsactiviteiten of een verhuizing heeft gevolgen voor jouw verzekeringsportefeuille. Daardoor is de kans aanwezig dat je na de verandering onvoldoende verzekerd bent bij een bedrijfsschade.
Om die reden moeten veranderingen altijd aan ons doorgegeven worden zodat wij jouw verzekeringsportefeuille hier op kunnen aanpassen.

 

Hoe kan ik wijzigingen in bedrijfsgegevens doorgeven?

Een wijziging van bedrijfsgegevens doorgeven doe je schriftelijk via mail, WhatsApp of via het contactformulier op onze website. Wij zullen vervolgens de gewijzigde gegevens doorvoeren in jouw verzekeringsportefeuille.

 

Zijn er ook verplichte bedrijfsverzekeringen?

Ja zeker, voor jouw bedrijfswagens ben je verplicht om deze minimaal WA te verzekeren. Daarnaast gelden voor sommige beroepen zoals voor advocaten, notarissen en financieel adviseurs een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Meestal is dit een vereiste van de beroepsgroep waar zij bij aangesloten moeten zijn

De overige verzekeringen zijn niet verplicht maar vaak wel verstandig. Daarnaast kan het voorkomen dat jouw klanten en/of andere brancheverenigingen bepaalde verzekeringen verplicht stellen.

 

Ik wil mijn bedrijfsverzekeringen opzeggen, hoe doe ik dat?

Als jij jouw verzekeringen wilt opzeggen dan moet jij dit schriftelijk aan ons doorgeven per mail of WhatsApp. Wij zullen dan jouw verzekeringen beëindigen per eerst komende premievervaldatum.

 

Ik heb een particuliere aansprakelijkheidsverzekering, moet ik dan ook een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking bij een eventuele zakelijke aansprakelijkheid. Veroorzaak jij of jouw personeel een schade bij een ander bij het uitoefenen van werkzaamheden vanuit jouw bedrijf, dan kun je deze aansprakelijkheid dus niet claimen op jouw particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Hoewel het geen verplichte verzekering is, is het wel raadzaam om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Antwoord niet gevonden bij de meeste gestelde vragen over bedrijfsverzekeringen?

Staat jouw vraag niet in dit overzicht van meest gestelde vragen over bedrijfsverzekeringen? Stel jouw vraag dan aan de Risk Managers van GetCover Bedrijfsverzekeringen BV. Je kunt daarvoor ons contactformulier gebruiken.