Aansprakelijkheid verzekeren

Aansprakelijkheid verzekeren

Jouw aansprakelijkheid verzekeren, is dat voor ondernemers wel of niet noodzakelijk? Een bekend werkwoord luidt ‘Waar gehakt wordt vallen spaanders’. Of te wel waar men werkt, kan men schade veroorzaken. Als ondernemer wil je bij schade wel terug kunnen vallen op een afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Met deze verzekering vang je namelijk de gevolgen van schadeclaims op.

 

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is op dit moment niet verplicht. Maar het is verstandig om deze wel af te sluiten. Een schadeclaim kan namelijk flinke financiële gevolgen hebben voor jouw bedrijf. Daarnaast kunnen jouw opdrachtgevers of brancheorganisaties deze verzekering verplicht stellen.

 

Wat dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel AVB genoemd, keert dus uit als jij (of één van jouw medewerkers) onopzettelijk schade toebrengt aan anderen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om materiële schade of letselschade. Let wel, schakel je een ZZP’er in voor werkzaamheden namens jouw bedrijf? Dan valt deze niet onder jouw aansprakelijkheidsverzekeringen. Een ZZP'er is namelijk een ondernemer en moet daarom zelf een eigen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

 

Wat dekt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet?

Stel je voor dat jouw klant financieel in de problemen komt door een fout van jou of jouw personeel. Dit kan vervolgens leiden tot forse schadeclaims en hoge juridische kosten. Er wordt dan gesproken over vermogensschade. Jouw AVB biedt daarvoor in veel gevallen geen dekking. Voor het verzekeren van een vermogensschade moet je daarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) afsluiten.

 

Wat is het voordeel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ben je niet alleen gedekt voor zuivere vermogensschade, ook de kosten van verweer zijn hierbij verzekerd. Wanneer jij kiest voor deze verzekering kies je voor een maximaal claimbedrag waar je voor verzekerd wilt zijn. Daarnaast moet je rekening houden met een eigen risico. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt tot slot afgesloten op jouw bedrijf. Dit betekent dat jouw medewerkers, stagiairs en tijdelijk personeel ook vallen onder deze dekking.

 

Is het combineren van een BAV en AVB verstandig?

Het afsluiten van een BAV betekent helaas niet dat je hiermee geen AVB nodig hebt. Immers de kans dat jij of jouw personeel bij anderen materiële of letselschade veroorzaakt, blijft aanwezig. Wel is het verstandig om beide verzekeringen bij één maatschappij af te sluiten. Hierdoor kunnen de dekkingen van beide aansprakelijkheidsverzekeringen op elkaar afgestemd worden. Jij weet dan zeker dat jij optimaal verzekerd bent zonder hiaten of dubbele dekkingen. Tevens kan de maatschappij dan de polisvoorwaarden van beide verzekeringen inzien. Handig voor het geval het niet duidelijk is of een schade op de AVB of op de BAV verzekering geclaimd moet worden. In dat geval kan de maatschappij dit makkelijk voor jou uitzoeken.

 

Heb ik ook construction all Risk verzekering (CAR) nodig?

Is jouw bedrijf als (onder)aannemer werkzaam op bouwlocaties? Dan is het zeker raadzaam om deze speciale bouw- en montageverzekering als aanvullende verzekering af te sluiten in combinatie met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Met een CAR verzekering ben je namelijk gedekt tegen schades die ontstaat op een bouwlocatie. Denk hierbij aan schade aan eigendommen van de opdrachtgever maar ook aan schade aan bouwmaterialen en gereedschap door diefstal of vernielingen.  Het is geen verplichte verzekering maar het kan wel voorkomen dat jouw opdrachtgevers deze van jou eisen.

 

Meer weten over een aansprakelijkheidsverzekering?

Wil je meer informatie over deze verzekeringen, neem dan contact op met de Risk Managers van Getcover Bedrijfsverzekeringen BV.